Co odstrasza ludzi od reklamy

Reklama, to jedno z zasadniczych działań każdej firmy. Pozwala jej nie wyłącznie zilustrowanie swojej oferty produktowej i usługowej, niemniej jednak także opowiedzenie o swojej historii, wytyczonych celach, wartościach. W ciągu ostatnich lat priorytetowo ważne stało się kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku, połączone z budowaniem jej tożsamości.

Osiągnięcie dobrych wyników dystrybucji zależy bowiem w dużym stopniu od tego, w jaki sposób dana firma jest postrzegana w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Znacząca jest tutaj opinia pracowników, kontrahentów, a także przedsiębiorstw konkurencyjnych.
Wpływ na decyzje zakupowe nabywców towarów danej firmy, zależy gdyż od zaufania jakim ją darzą. Obok reklamy efektów działalności produkcyjnej i usługowej, konieczna jest też reklama samej firmy. Rewelacyjnie opracowany system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa daje możliwość klientom odróżnić jego działalność od konkurencji, i zapamiętać jego produkty i usługi. Na system ten składają się takie elementy jak kolory firmowe, symbole – wyjątkowo logo, typografie firmowe, ubiór pracowników, szyldy, tablice informacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), materiały reklamowe. Szczególnym narzędziem marketingu jest reklama. Narzędzie to powinno być wykorzystywany dopiero po stworzeniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i zbudowaniu jego tożsamości.
Wraz z rozwojem technologii informatycznych coraz większą rolę odgrywa marketing w internecie. Każda licząca się firma stara się wytworzyć swój niepowtarzalny profil w mediach społecznościowych. Marketing prowadzona w ten w tej chwili sposób staje się kluczem do sukcesu.
Sprawdź tutaj: http://wiedza-biznesowa.blog.pl.